होम » बेबी नाम » "य" से शुरू होने वाले लड़कों के नाम
आप यहाँ पर "य" से शुरू होने वाले लड़कों के नाम देख सकतें हैं|

"य" से शुरू होने वाले लड़कों के नाम

 • यंश

  भगवान का नाम

 • यक्षिण

  जीवित, जिंदा

 • यजु

  यजुर्वेद वेद

 • यज्विन

  धार्मिक

 • यतन

  भक्त, प्रशंसक, पूजा करनेवाला

 • यतियासा

  चांदी

 • यथार्थ

  उचित, संभावना

 • यथावन

  भगवान विष्णु

 • यद्न्येश

  भगवान, प्रभु, देव

 • यशमीत

  प्रसिद्धि, शोहरत, यश, प्रतिष्ठा

 • यशर

  धन्य, सौभाग्यशाली, समृद्ध

 • यशराज

  प्रसिद्धि के राजा

 • यशवंत

  हमेशा प्रसिद्ध

 • यशायाह

  देवताओं के सहायक

 • यशाविन

  सफल लड़का

 • यशेष

  प्रसिद्धि, शोहरत, यश, प्रतिष्ठा

 • यशोधर

  प्रसिद्ध, विख्यात

 • यश्मित

  प्रसिद्ध

 • यांचित; यंचित

  महिमा

 • याकूतः

  पन्ना

 • यागना

  त्याग

 • याग्नेश्वारा

  आग / अग्नि

 • याचन

  प्रार्थना, निष्ठा

 • याजंधर

  भगवान विष्णु

 • याजन

  पूजा, बलिदान

 • याजस

  प्रसिद्धि, पूजा

 • याजिन

  बलिदान, धार्मिक

 • यात्निक

  प्रयास करना

 • यात्रा

  पवित्र यात्रा

 • याद्न्य

  पवित्र अग्नि

 • यानैक्कुम

  भगवान मुरुगन

 • यामहा

  कबूतर

 • यामहिल

  भगवान विष्णु

 • यामित

  स्र्द्ध

 • यामिर

  चंद्रमा, चांद

 • याशिर

  धनी, संपन्न

 • याशु

  शांति, शांत

 • याशुस; यशुस

  महिमा

 • याश्वन

  विजेता

 • यासन

  परमेश्वर, परमात्मा, भगवान

 • यासीवान

  भगवान शिव की भक्ति

 • युग

  आयु, युग

 • युगल

  युगल, जोड़ा

 • युगांत

  हमेशा स्थायी

 • युदित

  नटखट / शरारती

 • युद्ध

  युद्ध, लड़ाई, जंग

 • युद्धव

  भगवान कृष्ण

 • युव

  जोरदार, युवा

 • युवंस्री

  श्रेष्ठ, सर्व-श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सब से अच्छा, परम, उच्चतम

 • युवनव

  युवा / जवानी

 • युवांश

  युवा पीढ़ी

 • युविक

  युवा, जवान

 • युविन

  नेता

 • युवी

  जवान औरत

 • युवेन

  राजकुमार

 • युशन

  पहाड़, पर्वत

 • युहंधर

  हाँ

 • येक्षित

  कार्य का अंत करनेवाला

 • येथार्थ

  उचित, संभावना

 • येधांत

  चमक, प्रकाश

 • येर्रप्पा

  लाल आदमी

 • येश्मित

  चमक, प्रकाश

 • योगन

  भाग्यशाली व्यक्ति

 • योगनिद्रा

  ध्यान, समाधि, विचार, सोच, चिंता

 • योगस

  ध्यान, समाधि, विचार, सोच, चिंता

 • योगेश्वर

  योगीराज

 • योगेश्वरण

  सुस्त, ढीला

 • योचन

  विचार, योजना, अवधारणा, कल्पना, इरादा, भाव

 • योजित

  योजनाकर्ता

 • योजिथ

  योजनाकर्ता

 • योतक

  नक्षत्र

 • योधिन

  योद्धा

 • योषण

  युवा, जवान

 • य्रिशी

  चौंका देने वाला

 • यक्ष

 • यक्षित

 • यक्षितः

 • यगणेश

 • यग्नकया

 • यग्नेश

 • यज

 • यजत

 • यजत

 • यजन

 • यजनरूप

 • यजुर

 • यजुस

 • यज्ञ

 • यज्ञसेन

 • यज्ञेश

 • यज्वने

 • यतिन

 • यतीन्द्र

 • यतीन्द्र

 • यतीश

 • यतेश

 • यत्नेष

 • यथीश

 • यथीश

 • यदु

 • यदुनंदन

 • यदुनाथ

 • यदुपति

 • यदुराज

 • यदुविर

 • यदुवीर

 • यदूकृष्ण

 • यद्धव

 • यधावन

 • यनहाँ

 • यमजीठ

 • यमजीत

 • यमराज

 • यमीर

 • यरलचेलवन

 • यरलरवान

 • यरलवन

 • यरलवाएंथान

 • यरलवानां

 • यरलानं

 • यरलैन्थि

 • यर्लीनियन

 • यलंबन

 • यवन

 • यश

 • यश राज

 • यशदीप

 • यशपाल

 • यशवंत

 • यशवंत

 • यशवंत

 • यशवंत

 • यशवंत

 • यशवंतः

 • यशवंतः

 • यशवर्द्धना

 • यशवर्धन

 • यशवर्धन

 • यशवासिन

 • यशवीर

 • यशवीर

 • यशश्री

 • यशस

 • यशस्करं

 • यशस्व

 • यशहान

 • यशित

 • यशीथ

 • यशील

 • यशोदेव

 • यशोधन

 • यशोधरा

 • यशोवर्धन

 • यशोवर्मन

 • यश्विन

 • यसवंत

 • यसवंतः

 • यस्विन

 • यस्विन

 • यहनन

 • यहाँ

 • याकूब

 • याज

 • याजक

 • याजक

 • याजनेश

 • यातना

 • यातिष

 • यात्रा

 • यादब

 • यादव

 • यादव

 • यादवेंद्र

 • याधु

 • यायिन

 • यारलणेयां

 • यारलथीसँ

 • यार्लमालवन

 • यार्लमैनथन

 • यार्लमैनथन

 • यार्लवाएंथान

 • यालवालावन

 • यावर

 • याश्क

 • यिशी

 • यिशै

 • युक्त

 • युक्ता

 • युगन

 • युगप

 • युगांक

 • युगांतर

 • युगांधर

 • युगांश

 • युगीन

 • युगेश

 • युग्मा

 • युज्या

 • युद्धवीर

 • युधजीत

 • युधाजित

 • युधिष्टर

 • युधिष्ठिर

 • युधिष्ठिर

 • युधिष्ठिर

 • युधिष्ठिर

 • युधिष्ठिर

 • युनाय

 • युयुत्सु

 • युवनाथ

 • युवराज

 • युवान

 • युवान

 • युवाल

 • युसु

 • यूज

 • यूपाक्ष

 • यूहान

 • येघराज

 • येस्वांतः

 • यॉरलरसन

 • योग

 • योगज

 • योगदेवा

 • योगदेवां

 • योगराज

 • योगराज

 • योगाधिपा

 • योगानंद

 • योगिंदर

 • योगित

 • योगिनाम्पति

 • योगिने

 • योगी

 • योगी

 • योगीथ

 • योगीन

 • योगीराज

 • योगीश

 • योगीसाई

 • योगेंद्र

 • योगेंद्र/योगेन्द्र

 • योगेश

 • योजक

 • योषित

 • योषितः

 • योहान

 • यौवा