होम » बेबी नाम » "त" से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम
आप यहाँ पर "त" से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम देख सकतें हैं|

"त" से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

 • तंगी

  सुंदर

 • तक्शिका

  परमानंद

 • तटिनी

  धारा / प्रवाह / नदी

 • तनवी

  आकर्षक, दुबला

 • तनु प्रवा

  पतला शरीर

 • तनु प्रिया

  पतला शरीर

 • तनुजाश्री

  बेटी; पुत्री; कन्या

 • तनुशी

  सुंदर

 • तनुशी

  सुन्दर चेहरा

 • तनुश्का

  मधुर

 • तनुश्री

  सुंदर

 • तनुषा

  आशीर्वाद

 • तनूपा

  भूख

 • तनेका

  स्वतंत्र

 • तन्मयासरी

  तल्लीन, अवशोषित

 • तपस्या

  ध्यान, समाधि, विचार, सोच, चिंता

 • तबस्सुम

  फूल / पुष्प

 • तमस्विनी

  रात, रात्रि

 • तमिलेसी

  तमिल संगीत

 • तमिल्निला

  तमिल भाषा, निला-चंद्र

 • तमिल्सेल्वी

  तमिल लड़की

 • तम्मना

  इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा

 • तम्मान्ना

  इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा

 • तयोधी

  समुद्र, सागर, समुंदर

 • तय्जा

  थोड़ा मणि

 • तरंगिनी

  धारा / प्रवाह / नदी

 • तरकिनी

  तारों भरी रात

 • तरन्नुम

  राग

 • तराई

  एक तारा

 • तरुणी

  युवा लड़की

 • तरुनिका

  युवा लड़की

 • तरुनिमा

  युवा / जवानी

 • तरुलता

  एक लता

 • तरुलथा

  एक लता

 • तरुशी

  साहसी / विजय

 • तरुश्री

  एक देवी

 • तर्जनी

  तीसरी उंगली

 • तर्शिता

  प्यास, इच्छुक

 • तलुनी

  युवा, जवान

 • तल्ली

  युवा, जवान

 • तशा

  जन्म

 • तशी

  समृद्धि, सफलता

 • तांसी

  सुंदर राजकुमारी

 • ताज

  एक मुकुट; ताज

 • ताजगना

  प्रतिभाशाली, मेधावी

 • तानम

  पतला, वृद्धि

 • तानसी

  सुंदर राजकुमारी

 • तानिया

  परियों की राजकुमारी

 • तानुरिकिया

  फूल / पुष्प

 • तानेचा

  स्वतंत्र

 • तामश्री

  पूरे, बिल्कुल सही

 • तामा

  रात, रात्रि

 • तामीर

  जादू

 • ताशु

  घोड़ा

 • ताश्वी

  रचना, आकर्षक

 • ताज़ा

  ताज़ा, स्वच्छ

 • तिअना

  राजकुमारी

 • तितली

  तितली

 • तिथि

  तारीख

 • तिन्गिरी

  पीची

 • तिमिता

  शांत स्थिर

 • तिम्स्य

  एक तारा

 • तियाशा

  प्यास, चांदी

 • तियासा

  प्यास, चांदी

 • तिर्दिवा

  स्वर्ग, स्वर्गलोक, परलोक, वैकुंठ

 • तिर्यथी

  देवी संरक्षण

 • तिषा

  खुशी, उत्तरजीवी

 • तिस्य्हा

  आग / अग्नि

 • तुरी

  पेंट ब्रश

 • तुलाना

  तुलना, मुक़ाबला

 • तुलिप

  फूल / पुष्प

 • तुशिका

  हिमपात

 • तुषारा

  बर्फ

 • तुसी

  परिणाम

 • तुही

  चिड़िया की आवाज़

 • तृषा

  प्यास, तृष्णा

 • तेजसी

  ऊर्जावान, शानदार

 • तेजस्विता

  चमक, प्रकाश

 • तेजिनी

  शानदार, ऊर्जावान

 • तेजोमयी

  उज्ज्वल

 • तेशा

  खुशी, उत्तरजीवी

 • तोया

  पानी, जल

 • तोशल

  संगति, सामंजस्य

 • तोशी

  चेतावनी, संकेत, इशारा

 • त्रय

  तीन

 • त्रयी

  बुद्धि, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी

 • त्रिजोया

  त्रिविन

 • त्रिनिटी

  तीन

 • त्रिपथगा

  गंगा नदी

 • त्रियामा

  रात, रात्रि

 • त्रिलोचना

  देवी पार्वती

 • त्रिशना

  प्यास; इच्छा

 • त्रिशोना

  इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा

 • त्रिस्लुम

  प्यास, तृष्णा

 • त्रीशिता

  तीन लकीर

 • त्वरिका

  तीव्र

 • तंज़ील

 • तक्षा

 • तननिष्ठा

 • तनमयी

 • तनयमी

 • तनविसरी

 • तनाया

 • तनाशवी

 • तनिका

 • तनिमा

 • तनियमित्र

 • तनिरिका

 • तनिशि

 • तनिशिया

 • तनिष्का

 • तनिसि

 • तनिस्का

 • तनीषा

 • तनीषा

 • तनीसखा

 • तनुका

 • तनुजा

 • तनुश्री

 • तनुश्री

 • तनेशा

 • तन्निष्ठा

 • तन्मय

 • तन्मयी

 • तन्वी

 • तन्वी

 • तन्वी श्री

 • तपती

 • तपनि

 • तपस्विनी

 • तबिथावार्थिनी

 • तबु

 • तमन्ना

 • तमसा

 • तमालिका

 • तमासा

 • तमिल

 • तमिल सेल्वी

 • तमिलमोजहि

 • तमिलरसय

 • तमिलरसी

 • तमिलरासी

 • तमिललगी

 • तमिलवाणी

 • तमिलवाल

 • तमिलोसाई

 • तम्बूरा

 • तरनि

 • तरनिजा

 • तरनिजा

 • तरला

 • तरला

 • तरली

 • तरली

 • तराना

 • तराशा

 • तरिता

 • तरु

 • तरुणा

 • तरुणी

 • तर्जनी

 • तर्पणा

 • तर्पणी

 • तर्पिणी

 • तवलीन

 • तविषा

 • ताक्षी

 • ताड़का

 • तानरूपी

 • तानिया

 • तानिया

 • तानुलता

 • तानुसिया

 • तानुसिया

 • तानुस्य

 • तान्या

 • तान्या

 • तापनि

 • तापसी

 • तापी

 • ताप्ती

 • तामली

 • तामसी

 • तामसी

 • तारक

 • तारका

 • तारकेश्वरी

 • तारकेश्वरी

 • तारा

 • तारा

 • तारिका

 • तारिका

 • तारिणी

 • तारिणी

 • तारिषि

 • तार्क्ष्य

 • तालिका

 • तालिका

 • ताविशी

 • तावेशी

 • तितिक्षा

 • तिनका

 • तिमिला

 • तिर्शिका

 • तिलका

 • तिलिका

 • तिलोत्तमा

 • तिलोथामा

 • तिष्या

 • तिसय

 • तिस्ता

 • तीर्थ

 • तीर्था

 • तुंगभद्रा

 • तुरवी

 • तुलजा

 • तुलसी

 • तुलसी

 • तुलसी

 • तुलसीलता

 • तुला

 • तुली

 • तुल्या

 • तुषारकाना

 • तुषिअथि

 • तुषिता

 • तुषीथा

 • तुष्टि

 • तुस्टी

 • तुहिना

 • तूरया

 • तूलिका

 • तृती

 • तृप्ता

 • तृप्ति

 • तृप्ति

 • तृषार

 • तृषिका

 • तृष्णा

 • तेउनया

 • तेजबीर

 • तेजश्री

 • तेजश्री

 • तेजश्री

 • तेजस्वनी

 • तेजस्विनी

 • तेजस्विनी

 • तेजस्विनी

 • तेजस्वी

 • तेजस्वी

 • तेजा

 • तेजी

 • तेजू

 • तेजोमय

 • तेजोवाथी

 • तेनजिन/तेनजिंग

 • तोमली

 • तोरल

 • तोर्षा

 • तोशनि

 • तोशिका

 • तौशिनी

 • त्रयम्बिका

 • त्रिअक्षा

 • त्रिअम्बिका

 • त्रिकाया

 • त्रिगुणा

 • त्रिगुणी

 • त्रिजगति

 • त्रिधरा

 • त्रिनयना

 • त्रिनयनी

 • त्रिनेत्र

 • त्रिपर्ण

 • त्रिपुता

 • त्रिपुरसुंदरी

 • त्रिपुरा

 • त्रिपुरी

 • त्रिभुवनेश्वरी

 • त्रिया

 • त्रिया

 • त्रिवणी

 • त्रिवेणी

 • त्रिशला

 • त्रिशूलिनी

 • त्रिषलाना

 • त्रृटि

 • त्वरिता

 • त्वरिता

 • त्विशा

 • त्विशा

 • त्विषि

 • त्वेषा